Meď 2019

Meď 2019 je medzinárodná súťaž poriadaná Budapešťou. Súťaž sa konala dňa 1. 4. 2019 „on line“ v učebni 1015 pod odborným vedením Ing. Vojtkovej Anny. Stretla sa s veľkým záujmom našich študentov zo študijných odborov Strojárstvo i Mechatronika. Súťaže sa zúčastnilo 21 študentov aj keď niektorým bol zamietnutý prístup do súťaže .

Počas akcie panoval ako vždy nadšený, vedecký zápal. Žiaci si prehĺbili a rozšírili vedomosti o nezničiteľnom kove meď.

Najviac bodov - 59 získal opäť ako aj minulý rok Dodek Filip z II. AM. V umiestnení obsadil výborné 45. miesto z 247 súťažiacich.

Všetkým nadšeným súťažiacim blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a vzornej reprezentácii našej školy.