Trenčiansky robotický deň 2019

Od  stredy, 3.4.2019 sa žiaci Strednej priemyselnej školy informačných technológii v Kysuckom Novom Meste (SPŠ IT, KNM) zúčastňujú 14.ročníka medzinárodnej súťažnej prehliadky tvorivosti žiakov základných a stredných škôl v oblasti robotiky pod názvom Trenčiansky robotický deň (TRD 2019), ktorý organizuje Stredná odborná škola Pod Sokolicami v Trenčíne spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Súťaže TRD 2019 sa zúčastňuje 20 žiakov SPŠ IT, KNM - v 8 súťažných teamoch, I.kategórie, v podkategóriách EASY aj HARD a v oboch vekových kategóriách – do 16 rokov a nad 16 rokov. Súťažiaci z našej školy SPŠ IT, KNM sú z I. až III. ročníka -z triedy I.AE (1.žiak), I.BI(6.žiakov), I.CI(5.žiakov), III.AI (4.žiaci) a z triedy III.AM (2.žiaci).

Trenčiansky robotický deň (TRD 2019) sa uskutočňuje v dňoch od stredy 3.4.2019 do štvrtka 4.4.3019 na výstavisku Expocenter a.s., v Trenčíne a témou aktuálneho ročníka je Ekorobotika. Na TRD 2019 žiaci budú súťažiť v 3 kategóriach - 1. kategória -úlohou robota je prejsť po dráhe vopred neznámeho tvaru od štartu do cieľa v čo najkratšom čase. - I.1.FOLLOWER EASY –podkategóriách -do 16 rokov a nad 16 rokov, I. 2.FOLLOWER HARD do 16 rokov a nad 16 rokov, II.kategória – Dolt! - Úlohou robota je vykonať stanovenú úlohu v čo najkratšom čase. III.kategória Free Style - Súťažiaci v tejto kategórii počas stanoveného času(zvyčajne 15 minút) predvedie funkcie svojho robota.

Súťažiacich čakajú aj prednášky a workshopy pripravené spolupracujúcimi vysokými školami a ďalšími partnerskými firmami. Cieľom je motivovať žiakov základných a stredných škôl k štúdiu technických odborov ako aj a podporovať ich kreativitu pri návrhu a realizácii vlastných riešení. Súčasne aj prehĺbiť ich komunikatívnosť a  asertivitu - a tým ich pripravovať do ďalšieho profesionálneho života pre prácu v teame. Žiaci sa zaregistrovali po príchode do miesta súťaže na výstavisku Expocenter a.s., v Trenčíne v dohodnutých kategóriach a teamoch. Potom všetci súťažiaci aktívne testovali svojich robotov na súťažných trasách a dolaďovali nastavenie robotov - ich rýchlosť, stabilitu a presnosť pri pohybe na súťažnej trase.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu.