Jarná škola programovania

V dňoch 18.03.2019 až 22.03.2019 prebiehala na Žilinskej univerzite – fakulte riadenia a informatiky, akcia s názvom Jarná škola programovania . O túto akciu prejavilo záujem toľko žiakov našej školy, že organizátori boli nútení vybrať len cca 5% z nich. Avšak vzhľadom k dobrým vzťahom s našou školou sa rozhodli, že v blízkej dobe zopakujú túto akciu výlučne pre našich žiakov. Z opisu žiakov, ktorí túto akciu absolvovali, sa je na čo tešiť.

V rámci akcie Jarná škola programovania sa mohli žiaci rozhodnúť pre jednu z troch skupín: umelá inteligencia v počítačových hrách, internet vecí alebo solárne autíčko. V prvej žiaci naprogramovali vlastného bota, čiže aplikáciu, ktorá sa učila rozhodovať na základe rozhodnutí užívateľa a následne replikovať tieto rozhodnutia v počítačovej hre. V druhej skupine žiaci vytvorili a naprogramovali vlastný systém, ktorý zbieral dáta a následne ich odosielal do cloudového systému na neskoršie analyzovanie resp. prezentovanie. Naši žiaci sa rozhodli pre poslednú tretiu skupinu. V rámci nej mali zostrojiť solárne vozidlo, ktoré sa potom malo autonómne preniesť z bodu A do bodu B.

Počas úvodných dní bola žiakom vysvetlená problematika elektrickej časti. Vlastnoručne si osadili plošný spoj a oživili ho. Keďže išlo o školenie na univerzitnej úrovni, žiaci sa museli popasovať s osádzaním SMD súčiastok (čo žiaci našej školy bežne nerobia). V tretí a štvrtý deň nasledovala výučba programovania mikrokontroléra. Síce išlo o populárny MCU ATmega328, nepoužívali však amatérske programovacie rozhranie Arduino IDE, ale profesionálny program Atmel Sudio 7. Programovať teda museli na úrovni registrov a len niektoré časti kódu im bolo umožnené robiť cez C++ metódy a objekty (napr. UART komunikácia). Keďže išlo o dvoch žiakov 3.AI, ktorí sa pracovať s MCU na tejto úrovni učia, nebol to pre nich až tak veľký problém, ako pre ostatných účastníkov danej skupiny.

V posledný piaty deň prebiehala súťaž, ktorá mala zavŕšiť danú akciu. Žiaci mali naprogramovať svojho solárneho mobilného robota tak, aby prešiel vzdialenosť cca 1m len pomocou energie naakumulovanej v super kapacitory za čo najkratší čas. Taktiež bolo nutné dodržať trajektóriu čiernej vodiacej čiary. Hoci naši žiaci stavili na jednoduchší (a teda menej efektívny) algoritmus riadenia, danú súťaž vyhrali. Získanie prvého miesta im neprinieslo len diplom, ale i hodnotné vecné ceny. Za dobrú reprezentáciu našej školy žiakom ďakujeme a dúfame, že v ďalších podobných akciách sa našim žiakom bude dariť rovnako dobre.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu.