Krajské kolo SOČ 2019

Krajské kolo SOČ – súťaž stredoškolákov, ktorí robia viac, než musia, a robia to najlepšie, ako vedia ...

3. apríl 2019 bol výnimočným dňom pre Strednú priemyselnú školu informačných technológií v Kysuckom Novom Meste, pretože sa jej už po piaty krát dostalo cti, zorganizovať krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti a hosťovať jej účastníkov.

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je úspešnou prezentáciou odborných prác a dáva príležitosť študentom všetkých stredných škôl v kraji, obhájiť výsledky svojej záujmovej práce, svojho štúdia a výskumu. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, praktických zručností, skúseností a talentu mladých ľudí. Jej začiatky sa datujú do roku 1978, kedy sa uskutočnil prvý ročník prezentácie prác nadaných stredoškolákov. O kvalite a potrebe tejto akcie svedčí i jej, dnes už neuveriteľný, 41. ročník.

Výsledková listina 41. ročníka SOČ 2019: odkaz PDF
MY Kysucké noviny: odkaz
Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu.