BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – víťazstvo v dekanátnom kole

V školskom roku 2018/2019 sa naša škola zapojila do 18. ročníka celoslovenskej Biblickej olympiády, ktorú každý rok organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska. Cieľom tejto olympiády je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Pre tento ročník boli vybrané tieto knihy Svätého písma: STARÝ ZÁKON: Kniha Rút a Prvá kniha kráľov a NOVÝ ZÁKON: Evanjelium podľa Matúša.
V dekanátom (okresnom) kole, ktoré sa uskutočnilo v stredu 20. marca 2019 v Centre voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste úspešne reprezentovali našu školu títo žiaci:

Marek Bača (II.AM)
Matej Brusák (II.AM)
Josef Stefan Cáceres Tlacháč (II.BI)

Celé podujatie začalo sv. omšou v chráme sv. Jakuba, potom sa účastníci presunuli do blízkeho pastoračného centra, kde na nich čakalo 5 náročných súťažných kôl. V súboji stredných škôl nášho mesta, okresu a dekanátu to bol veľmi tesný a napínavý súboj predovšetkým medzi našou školou a Gymnáziom v Kysuckom Novom Meste. Nakoniec boli o dva a pol bodu úspešnejší naši chlapci, ktorí tak zúročili svedomitú prípravu na toto podujatie a ukázali, že aj na našej škole sú žiaci, ktorí sa zaujímajú o biblické knihy a duchovnú literatúru.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu.
Diplom: odkaz pdf

Milan Neveďal poverený učiteľ za organizáciu biblickej olympiády na SPŠ IT v KNM