Biele stužky

V týždni okolo dátumu 25. marec 2019 sa na našej škole uskutočnila kampaň Biela stužka, ktorá je symbolom ochrany života, pričom tento dátum je Medzinárodným dňom počatého dieťaťa a zároveň je aj Dňom zápasu za ľudské práva na Slovensku. Túto celoslovenskú občiansku kampaň a jej 15. ročník organizuje občianske združenie Fórum života, ktoré na Slovensku pôsobí od roku 2001 a jeho cieľom je chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.

Jednou z aktivít je tvorba a nosenie bielych stužiek, ktoré symbolizujú ľudskú dôstojnosť, solidaritu, rešpekt a úctu k životu. Na našej škole sa na ich výrobu podujali žiačky a žiaci z triedy II.AG, pričom na nasledujúcich hodinách náboženskej výchovy si ich mohli ostatní študenti zobrať, pripnúť a týmto spôsobom podporiť túto kampaň, ktorá ponúka pohľad na hodnotu ľudského života v kresťanskom duchu.

Milan Neveďal koordinátor kampane na SPŠ IT v KNM