Beseda o charite

V pondelok 18. marca 2019 sa, v rámci hodín Náboženskej výchovy v učebni TEI3, uskutočnila beseda o charite s vdp. Michalom Melišíkom – momentálne kaplánom v Rajci, ale predovšetkým kňazom povereným pre oblasť charity v Žilinskej diecéze. Zároveň ide o rodáka z nášho mesta a absolventa našej školy. Táto beseda rozvíjala témy: Ľudská osoba jej dôstojnosť (1. ročník) a Sociálna náuka Cirkvi (2. ročník). Zúčastnilo sa jej 49 žiakov v 4 skupinách z tried I.BI, I.AE, II.CI.

Pán Melišík najprv porozprával o tom ako sa vlastne dostal k charite, potom študentom vysvetlil ako funguje systém charity v Žilinskej diecéze a nakoniec uviedol konkrétne príklady aktivít, ktorými sa môžu, predovšetkým mladí ľudia, zapájať do pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú.

V druhej časti besedy sa mohli študenti opýtať aj na ďalšie veci, ktoré ich v súvislosti s touto témou zaujímali. Pýtali sa hlavne na prácu s ľuďmi bez domova, pozitívne a negatívne zážitky z tejto činnosti, ďalej ich zaujímalo aj to akým spôsobom sú charitné zariadenia financované, takisto boli napríklad zvedaví aj na to, ako sa Michal dostal k svojmu kňazskému povolaniu. Celé podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére, ktoré sem-tam samotný rečník oživil spomienkami na staré dobré školské časy. Hlavným účelom celej tejto besedy však bolo priblížiť mladým ľuďom praktickú činnosť charity a jej zariadení.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu.

Milan Neveďal učiteľ Náboženskej výchovy