Hviezdoslavov Kubín

V pondelok 18.3.2019 sa v SPŠ IT KNM stretli učitelia a študenti školy, ktorí majú blízky vzťah ku krásnej literatúre, aby sa spoločne započúvali do umeleckého prednesu poézie, prózy a vlastnej tvorby v rámci školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Mladí recitátori prekvapili výberom zaujímavých ukážok. Ich výkony boli vyrovnané a veľmi pútavé, ale práve umelecký dojem nakoniec určil výsledné poradie v súťaži.

V prednese poézie sa umiestnili:
1.miesto - Nikola Kalužničinová, II.AG s ukážkou Už smútok preteká od J. Smreka
2.miesto - Matúš Hollý, 1.AS s ukážkou Village and city od J. Smreka
3.miesto - Vladimír Tischler, 1.AI s ukážkou Vybrané slová od M. Lasicu

V prednese prózy sa umiestnili:
1.miesto - Natália Knapcová, III.AL s ukážkou Nebeské oči od D. Almonda
2.miesto – nebolo udelené
3.miesto - Andrej Hurta, II.AI s ukážkou Kód 9 od J. Banáša a rovnako Marek Maslák, II.AE s ukážkou 1984 od G. Orwela

V rámci vlastnej tvorby báseň Hodnoty, ktorej autorom je Miloš Jozek z II.AI odprezentoval Patrik Hoferica, II.AI.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí prispeli k príjemne strávenému dopoludniu. Žiačky Natália Knapcová a Nikola Kalužničinová budú školu reprezentovať v Okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína.

Prajeme veľa úspechov.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu.