Pohyb, hravé učenie sa, zábava, slnko a sneh, také boli zimné turistické preteky SPŠ IT

Školská akcia? Turistické preteky? 30. január strávený v krásnej zasneženej prírode neďalekej Nesluše bol pre nás niečím oveľa lepším! Bol to deň, počas ktorého sme si oddýchli od každodenných povinností, teplé triedy našej školy sme vymenili za mrazivý vzduch, ktorý nám vyštípal líca. Slniečko nám zas „dobilo baterky“ a načerpali sme energiu do ďalších náročných školských dní.

Zimné turistické preteky sa pre SPŠ IT stávajú milou tradíciou. Pretekali sme už tretíkrát, takže sme dobre vedeli, čo nás čaká. Aj naša príprava bola svedomitejšia. Nejeden z nás sa priznal, že doma opäť poctivo študoval topografické a turistické značky, kultúrne pamiatky, hlavné mestá štátov EÚ či druhy drevín a rastlín. Tieto vedomosti sa nám opäť zišli, pretože na našich zimných pretekoch nejde len o rýchlosť, akou sa pretekár bude pohybovať na bežkách po trati, ale ukázať sme museli aj naše vedomosti. A nielen to! Vyskúšali sme si aj svoju schopnosť orientovať sa v teréne, viazať ambulančný uzol či hádzať na cieľ. Na štart sa postavilo viac ako 50 pretekárov. Tí, ktorí si netrúfali na náročné trasy, si zvolili trať dlhú 1,5 km. Náročnejšími boli trate 3 a 4,5 km. Len tí najlepší získali diplomy a medaily, odmenou pre všetkých však bol deň plný zábavy strávený v spoločnosti kamarátov a kolegov, deň, keď sme nemuseli myslieť na školské a pracovné povinnosti. Veľká vďaka patrí najmä pani učiteľke Mgr. Márii Maxianovej, ktorá preteky zorganizovala. Veríme, že si svoju vytrvalosť otestujeme v ešte hojnejšom počte i o rok.

Fotodokumentácia: odkaz na Google fotogalériu.

Mgr.Beáta Kocifajová