Súťaž 3D tlač

Dňa 15.02.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže 3D tlač (3D print). Zúčastnilo sa ho 8 žiakov (z 9. prihlásených) z tried 4.AM, 4.AE a 3.AM. Úlohou súťažiacich bolo čo najpresnejšie vymodelovať 3D modely šachových figúrok a šachovnice. Okrem dosiahnutia najpodobnejšieho modelu podľa predlohy, bolo nutné prispôsobiť modely pre tlač na 3D tlačiarni. To znamená, že pokiaľ bol previs dlhší ako 20mm, alebo stúpanie viac ako 60°, bolo nutné dorobiť do modelu dáku oporu. Bežne sa to robí pomocou mostov v GCODE, avšak vďaka vyriešeniu problému už v STL preukázali žiaci kreativitu a technické myslenie. Ďalším hodnotiacim kritériom bolo navrhnúť spájanie šachovnicových častí, keďže jej rozmer presahoval rozmer plochy predvolenej tlačiarne. Posledným hodnotiacim prvkom bolo vlastné portfólium. Žiaci sa mohli prezentovať maximálne piatimi 3D modelmi a ich fotografiami, ktoré sami vytvorili v minulosti.

Atmosféra bola počas celej súťaže veľmi pozitívna, a tak sa súťažiacim darilo dokončiť väčšinu modelov už po pár hodinách. Bodové poradie určilo víťaza Radovana Závodského z 4.AM, ktorý pokiaľ uspeje na krajskom kole, postúpi na celoslovenské kolo do Banskej Bystrice. Bohužiaľ jeho postup v krajskom kole už nezávisí na jeho šikovnosti, ale na rozhodnutí celoslovenskej komisie, takže neostáva nič iné, len mu držať palce. Súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazovi blahoželáme.

Vyhodnotenie: odkaz PDF

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu