Návšteva ľudí bez domova

Túto krátku exkurziu, ktorá, v rámci predmetu Náboženská výchova, praktickým spôsobom rozvíja témy ako Zmysel života, Ľudská osoba a jej dôstojnosť a predovšetkým Sociálnu náuku Cirkvi, som sa rozhodol realizovať v mesiacoch január a február v roku 2019, keďže ide o najkritickejšie obdobie, ktoré, v rámci roka, títo ľudia prežívajú.

Skúsenosti a zážitky z týchto návštev som spracoval formou denníka, aby si čitatelia tohto článku mohli lepšie predstaviť realitu odvrátenejšej strany života a ľudí, ktorí v takýchto ťažkých podmienkach žijú „za rohom“ našej školy a mesta.

Tejto dobrovoľnej exkurzie sa od 14. januára do 14. februára 2019 zúčastnilo 163 žiakov z 15 skupín:podrobnosti z exkurzie odkaz .pdf

učiteľ Náboženskej výchovy: Milan Neveďal