Súťaž IBM TJBoT

Koncom minulého roka sa zapojili dvaja naši žiaci z 3.AI a 2.BI do súťaže TJBot. Úlohou súťažiacich bolo nakresliť / navrhnúť robota. Tak jednoduché znenie však prinieslo radu problémov a nejasností. Mal byť robot humanoidný? Mal byť reálne zostrojiteľný? Mal byť určený pre dáku konkrétnu oblasť? Tieto a ďalšie otázky si žiaci kládli a ani organizátori súťaže im na ne neodpovedali. No i napriek tomu žiaci vytvorili návrhy robotov a do súťaže sa zapojili.

Keďže organizátori nechceli nijako obmedzovať súťažiacich, neobmedzili ani štruktúru žiakov, ktorí sa do súťaže zapojili. Konkurenciou si preto boli žiaci od základnej školy až po vysokú školu. Po dvoch mesiacoch čakania boli 18.02.2019 konečne zverejnené výsledky súťaže. Do súťaže sa zapojilo viac ako 150 súťažiacich. Naším žiakom sa bohužiaľ nepodarilo v tejto početnej konkurencii obstáť, keďže neboli zverejnení medzi výhercami. Žiaci teda nezískajú možnosť pracovať s robotickou sadou TJBoT, ktorá využíva technológiu IBM Cloud. Nevadí i samotná snaha sa cení. Snáď sa žiakom podarí uspieť v budúcich súťažiach.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu