Inšpirujme sa navzájom

V utorok 5.1.2019 sa zástupcovia Žiackej školskej rady SPŠIT v zložení Sami Tebba, Martin Čarnecký a Daniela Buryová stretli v spoločnosti Schaeffler Slovensko, spol. s r.o., kde sme sa zúčastnili na príjemnej akcii organizovanej Krajským stredoškolským parlamentom za región Kysúc v spolupráci s firmou Schaeffler Slovensko, spol. s r.o. a Radou mládeže Žilinského kraja , Inšpirujme sa navzájom!“

Na úvod stretnutia sa naši členovia oboznámili so spoločnosťou Schaeffler Slovensko, spol. s r.o. formou prezentácie. Akcia sa niesla v duchu spolupatričnosti a motivácie odovzdať si, čo najviac inšpirácií medzi žiackymi školskými radami jednotlivých škôl. Ich členovia postupne prezentovali aktivity, ktorým sa venujú a rovnako načrtli aj svoje plány do budúcnosti. Súčasťou tohto hodnotného stretnutia študentov bolo nielen utužovanie vzťahov a vzájomné spoznávanie jednotlivých žiackych školských rád, ale aj prednáška spojená s diskusiou s pani Darinou Čiernikovou z Rady mládeže žilinského kraja.

Doobedie strávené v príjemnom prostredí spoločnosti Schaeffler Slovensko, spol. s r.o. s aktívnymi mladými ľuďmi nás bude motivovať k ďalšej práci v žiackej školskej rade. Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.Mgr. Benedikta Budošová