Olympiáda žiackych školských rád

V období od 15. októbra do 2. decembra 2018 sa Stredná priemyselná škola informačných technológií v Kysuckom Novom Meste zapojila do Olympiády žiackych školských rád, ktorú organizovala Rada mládeže Žilinského kraja. Každá z 23 zapojených stredných škôl mala možnosť predstaviť svoju školu a fungovanie žiackej rady prostredníctvom nápaditých aktivít, ktoré posudzovala odborná komisia. Naša škola vytvorila video blog, ktorý prezentoval aktivity žiackej rady. Tie sú prínosné nielen pre samotnú školu, ale aj pre mesto. Svojím odhodlaním urobiť viac pre seba, školu a mesto, prispeli študenti k zveľadeniu tunajšieho Židovského cintorína. Žiacka školská rada sa nezištne podieľala na humánnej zbierke Hodina deťom a bola zapojená aj do Študentskej kvapky krvi. Priamo svojou propagáciou získala množstvo mladých a odvážnych ľudí, ktorí nestavili na výhovorky, ale zapojili sa do výzvy záchrany ľudského života. Študenti zanietení pre moderné technológie napokon neváhali využiť svoju fantáziu v spoločne zdieľanej fotografii na sociálnej sieti, vďaka čomu obsadili krásne druhé miesto v kategórii Cena Like. Úspech v nich vzbudil motiváciu k ďalším inšpiratívnym námetom, ktoré vedú k skvalitneniu študentského i spoločenského života v spolupráci s vedením školy či mesta.

Náš úspech bol ocenený dňa 19. 12. 2018 v Kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja, kde sa konala konferencia spojená s odovzdávaním ocenení Žiackych školských rád. Študenti našej školy si v tvrdej konkurencii vyslúžili ako odmenu jednodňový poukaz na návštevu do Národnej rady Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska. Účasť na Olympiáde žiackych školských rád nám priniesla množstvo nových skúseností a nápadov, ktoré nás posunuli vpred a prehĺbili v nás presvedčenie aktívne sa zapojiť do ďalšieho ročníka.