Biblická olympiáda - školské kolo

V školskom roku 2018/2019 sa naša škola zapojila do 18. ročníka celoslovenskej Biblickej olympiády, ktorú každý rok organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska. Cieľom tejto olympiády je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Pre tento ročník boli vybrané tieto knihy Svätého písma: STARÝ ZÁKON: Kniha Rút a Prvá kniha kráľov a NOVÝ ZÁKON: Evanjelium podľa Matúša.

Triedne kolá absolvovalo 323 žiakov v 26 triedach alebo skupinách v rámci hodín Náboženskej výchovy pod vedením p. uč. Milana Neveďala a p. uč. Lenky Mravcovej. Právo na účasť v školskom kole, 13. decembra 2018, mali 18 žiaci. Samotného školského kola sa nakoniec zúčastnilo týchto 12 žiakov:
Tlacháč Cáceres Josef Stefan (II.BI)
Brusák Matej (II.AM)
Bača Marek (II.AM)
Sýkora Daniel (I.AG)
Klimek Daniel (I.CI)
Vajda Šimon (I.AE)
Časnocha Dominik (I.AE)
Šupolík Filip (I.AI)
Zachveja Matej (I.AM)
Koryčár Adam (II.AI)
Kasák Timotej (I.AE)
Matej Rabčan (II.AL)

Z nich, najúspešnejší traja, získali právo účasti vo vyššom, dekanátom kole, ktoré sa uskutoční v marci 2019 v Kysuckom Novom Meste.

1. Marek Bača (II.AM)
2. Matej Brusák (II.AM)
3. Josef Stefan Cáceres Tlacháč (II.BI)

Na záver by som chcel poďakovať všetkým zúčastneným za dobrú atmosféru a bezproblémový priebeh súťaže, tímu z II.AI (Michal Hlavatý, Patrik Hoferica, Miloš Jozek, Juraj Krišťak) za pomoc pri organizačných záležitostiach a našim vzácnym hosťom za návštevu a povzbudivé slová.

Na rannom otvorení sme privítali pána farára z Farnosti Panny Márie v Kysuckom Novom Meste, vdp. Andreja Týleša, pod ktorého duchovnú správu spadá naša škola a pani katechétku Annu Mečiakovú, ktorá na SPŠ IT v KNM dlhé roky vyučovala náboženstvo a súčasnú pani katechétku Lenku Mravcovú. Pozvanie na záverečné vyhodnotenie prijal aj pán zástupca Milan Ševčík, ktorý odovzdal ceny trom najúspešnejším žiakom a záverečným príhovorom uzavrel celú olympiádu.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Milan Neveďal, poverený učiteľ za organizáciu biblickej olympiády