Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 11. decembra sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 15 nadšených nemčinárov. Tí nám dokázali, že nemčina v našej škole predsa len nevymiera a žiaci sa tomuto jazyku radi venujú aj vo svojom voľnom čase. Výborné znalosti preukázali v čítaní s porozumením, v počúvaní s porozumením, v gramatickom teste, no naši víťazi excelovali najmä v ústnej časti, ktorá pozostávala z opisu obrázku a z rozhovoru na vybranú tému. V kategórii 2D nás budú v okresnom kole reprezentovať Michal Haluza zo IV.AS a Jakub Lavrovič zo IV.BE.

Držíme palce!

Umiestnení žiaci:
1. miesto: Michal Haluza, IV.AS
2. miesto: Jakub Lavrovič IV.BE
3. miesto: Samuel Kvašňovský, I.AE