Ekonomická olympiáda

Aj tento rok sa naša škola v mesiaci december zapojila do Ekonomickej olympiády. Ide o celoslovenskú súťaž v znalosti z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore.

Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV), Českej národnej banky a INESS – Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz.

Problematika financií obsiahnutá v testových otázkach bola naozaj široká a nad rámec učiva preberaného v ekonomických predmetoch na našej škole. Napriek tomu sa študenti štvrtého ročníka odboru logistika a technického lýcea s nimi so cťou popasovali. Vyhodnotenie školských kôl bude známe až po vianočných prázdninách, ale už teraz vieme, že najúspešnejší žiak bude našu školu reprezentovať na krajskom kole v Žiline.

Verím, že účasť na ekonomickej olympiáde bola prínosom pre všetkých zúčastnených, ktorí si takouto formou mohli overiť svoje vedomosti a prehľad o ekonomickej a finančnej oblasti.

Ing. Zuzana Jantoščiaková