Školské kolo Shakespeare´s Day

Tento školský rok sa naša škola po prvýkrát zapojila do súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku s názvom Shakespeare's Day, ktorý sa konal dňa 26.11. 2018. Súťaže sa zúčastnilo 14 vynikajúcich žiakov zo všetkých študijných odborov, z ktorých viacerí si počínali veľmi dobre. Žiaci súťažili v 2 kategóriách, a to v recitácií poézie prevzatého anglického textu alebo vo vlastnej tvorbe.

Za niekoľkominútovým vystúpením stálo veľa prípravy. Radi by sme pochválili všetkých súťažiacich, medzi ktorými sa nenájde ani jeden porazený. Samozrejme, veľká vďaka patrí aj učiteľkám anglického jazyka, ktoré venovali súťažiacim svoj voľný čas, pripravovali ich na súťaž a poskytli im cenné odborné rady pri tvorbe vlastnej poézie.

Komisia okrem iného hodnotila výber textu, jeho náročnosť, výslovnosť, prednes a celkový charakter vystúpenia. Po objektívnom zvážení porota dospela k nasledujúcim výsledkom:
1. Vincent Wiedermann, žiak I.CI triedy
2. Kristína Hartiniková, žiačka II.AG triedy
3. Nikola Kalužničinová, žiačka II.AG triedy

Veľká pochvala patrí žiakom, ktorí sa predstavili s vlastnou tvorbou v anglickom jazyku. Porota mala naozaj náročnú úlohu pri výbere víťaza v tejto kategórií, pretože všetci žiaci vytvorili nádherné, jedinečné básne. Nakoniec porota dospela k týmto výsledkom:
1. Kristián Dudák, žiak IV.AL triedy (báseň Every perfect moment)
2. Miloš Jozek, žiak II.AI triedy (báseň Lost boy)
3.Jakub Nižník, žiak IV.BE triedy (báseň Again)

Recitačné súťaže sú nielen tréningom pamäte a zručností v ovládaní cudzieho jazyka – jeho slovnej zásoby, zvukovej stránky, chápania obsahu, skladby viet, ale aj príležitosťou ako zmysluplne stráviť čas s literatúrou a umením. Potešíme sa, keď tradícia recitačných súťaží na našej škole nevymrie a dúfame, že budúci rok príde ukázať svoj talent viac nadaných žiakov.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemný zážitok! Srdečne im blahoželáme a tešíme sa na účasť v ďalšom školskom roku.

Autorky článku: Mgr. Michaela Vlčková, Mgr. Renáta Mäkká, Mgr. Pavlína Garajová