Aj s časom sa dá hrať - workshop

V termíne od 28. novembra do 3. decembra 2018 sa, v rámci hodín Náboženskej výchovy, uskutočnil workshop s názvom Aj s časom sa dá hrať, ktorý viedol p. Lukáš Hrošovský – riaditeľ organizácie SYTEV, ktorá sa vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 – 2020”, ktorú administruje IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, zaoberá neformálnym vzdelávaním mládeže a sprostredkúva zahraničné vzdelávacie výmenné pobyty v rámci programu Erasmus+. Pán Hrošovský ďalej pôsobí ako mentor Mestského mládežníckeho parlamentu, koordinátor Mládežníckej klubovne YC-čko a konzultant Informačného centra mladých v Kysuckom Novom Meste.

Čo sa týka samotnej témy, tak podľa názvu by sa zdalo, že ide o tému z ekonomickej oblasti. Avšak, keď som si ju niekoľkokrát vypočul, tak som našiel 5 konkrétnych oblastí v tematickom pláne predmetu Náboženská výchova, ktoré tento workshop nejakým spôsobom rozvíjal: Zmysel života, Osobnosť a jej vývoj, Povolanie, Hodnoty a ich hierarchia, Životný štýl.

Lukáš totiž, na základe svojich profesijných a osobných životných skúseností, našim študentom ukázal ako si môžu, správnym spôsobom, efektívne naplánovať svoj čas. V rámci prvej aktivity žiaci pomenovali svoje najsilnejšie stránky, potom im ukázal asi 30 hodnôt, z ktorých si majú vybrať len niekoľko kľúčových, ktoré budú určovať ich dlhodobú životnú víziu, ku ktorej sa dopracujú postupným plnením stanovených čiastkových cieľov. Ďalšou časťou bolo predstavenie týždenného časového rozvrhu, či už prostredníctvom tabuľky alebo diára, ktorý, okrem práce a činnosti, zahŕňa aj čas na aktívny oddych. Workshop sa dotkol aj ďalších tém ako sú podnikavosť, kariérne poradenstvo, zdravý životný štýl, Európske príležitosti pre mládež podľa záujmu a potrieb študentov, pričom tieto témy boli prezentované rozmanitým štýlom a neformálnym spôsobom.

Celý workshop prednášajúci nakoniec zhrnul do nasledovných bodov:

  • Držať sa hodnôt, vízie a cieľov.
  • Definovať si akčný týždenný plán.
  • Určiť si čas na plánovanie a vyhodnotenie týždenného plánu.
  • Vedieť sa odmeniť za úspech a venovať pozornosť oddychu.

Po prezentácii nasledovala krátka spätná väzba, kde žiaci povedali konkrétne veci, ktoré sa naučili, prípadne sa mohli spýtať aj na ďalšie detaily. Celkovo sa ich, podľa prezenčnej listiny, zúčastnilo 280 v 16 triedach alebo skupinách. Verím, že uvedené poznatky im pomôžu aj v ich ďalšom osobnom a profesijnom živote.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Milan Neveďal, učiteľ Náboženskej výchovy