Plavecký výcvik 2018

V čase od 19. 11. 2018 - 28. 11. 2018 sa uskutočnil v priestoroch Mestskej plavárne v Čadci plavecký výcvik žiakov II. ročníka. Zúčastnilo sa ho 181 žiakov, ktorí neboli oslobodení od telesnej a športovej výchovy v celom rozsahu.

Aj keď plavecký výcvik na strednej škole by mal byť zdokonaľovací, boli medzi žiakmi i takí, ktorí nevedeli plávať. Zvýšenou vôľou a snahou naučiť sa plávať, všetci neplavci (7) v záverečný deň preplávali určenú plaveckú dráhu, takže sa naučili plávať. Žiaci, ktorí vedeli plávať si zdokonalili techniku plaveckých štýlov kraul a prsia. Počas plaveckého výcviku v rámci rozširujúceho učiva sa uskutočnili medzi triedami súťaže v plávaní pod vodou, žiaci si precvičili záchranu topiaceho, zasúťažili si v lovení predmetov a v improvizovanom vodnom póle.
Žiaci sa okrem toho zúčastnili i na testovaní výkonnosti 25 m, 50 m, 100 m voľný spôsob. Najlepším plavcom bol vyhodnotený žiak Simon Žaloudek z II. AL. Popri nácviku záchrany topiaceho inštruktori využili pre žiakov súťaž na lovenie predmetov.

Pre spestrenie plaveckého výcviku si najlepší plavci z jednotlivých tried zahrali vodné pólo. Počas plaveckého výcviku sa nevyskytli žiadne úrazy. Žiaci boli disciplinovaní, neboli žiadne výchovné problémy. Všetky stanovené ciele plaveckého výcviku boli splnené.

Najlepší plavci:
1. Simon Žaloudek II. AL
2. Dominik Kirner II. AL
3. Richard Závodský II. AM

Najlepšie plavkyne:
1. Alica Janáková II. AL
2. Rebeka Panáková II. AL
3. Albičuková Rebeka II. AG

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Mgr. Jozef Uher