Exkurzia – Európsky deň jazykov 2018 v Trnave

Dňa 25. 09. 2018 sa trieda II.AL spolu s vybranými žiakmi II.AM triedy zúčastnili akcie s názvom Európsky deň jazykov 2018, ktorú usporiadalo mesto Trnava v spolupráci s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity na Trojičnom námestí v Trnave.

Cieľom podujatia bolo vyzdvihnúť dôležitosť učenia sa cudzích jazykov, podnietiť rozvoj viacjazyčnosti a vzbudiť záujem žiakov o jazykovú a kultúrnu rozmanitosť.

Žiaci našej školy mali možnosť otestovať si svoje vedomosti a zručnosti z cudzích jazykov, najmä z anglického a nemeckého jazyka, pri realizácií zábavných jazykových úloh, ktoré si pre nich pripravili organizátori podujatia.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu
Európsky deň jazykov 2018 v Trnave: Poster pdf

Žiakov sprevádzali pedagogičky Mgr. Gabriela Mikulová a Mgr. Veronika Ságová, PhD.