Zenit 2018 Strojárstvo krajské kolo

Súťaž „ ZENIT - STROJÁRSTVO“ - krajské kolo sa uskutočnila dňa 19.11.2018 v SOŠ technická v Čadci. Pod odborným vedením Ing. Vojtkovej súťažili aj naši žiaci.

V kategórii A získali umiestnenie:
1. miesto – Halúska Martin zo IV. AS
2. miesto – Sedmák Daniel zo IV. AS
3. miesto – Vilím Jozef z III. AS

V kategórii PROGRAMOVANIE CNC za našu školu získal

6. miesto – Urbánek Patrik zo IV. AS

Všetkým súťažiacim blahoželáme k dosiahnutým výsledkom, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme postupujúcemu víťazovi Halúskovi Martinovi zo IV. AS veľa zdaru v ďalšej reprezentácii našej školy SPŠ IT v celoštátnom kole, ktoré sa bude konať v dňoch 12. – 14. 2. 2019 v SOU podnikania v Banskej Bystrici.