Vyhodnotenie KK ZENIT Grafik

Súťaže Zenit Grafik (2. ročník) sa zúčastnilo sedem najlepších žiakov zo štyroch škôl.

Najlepší súťažiaci v kategórii Zenit Grafik:
I. miesto - Tomáš Trlíček, Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca
II. miesto - Maroš Randjak, Spojená škola, Nižná
III. miesto - Juraj Franek, Spojená škola, Tvrdošín

Do celoštátneho kola postupuje: Tomáš Trlíček

Víťazovi želáme, aby v celoštátnom kole získal čo najlepšie umiestnenie a dôstojne reprezentovali seba, svoju školu a Žilinský samosprávny kraj.

Výsledková listina: Zenit Grafik