Vyhodnotenie KK ZENIT programovanie A, B

Krajské kolo 35. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v programovaní sa konalo dňa 21. novembra 2018 (streda) pod vedením Ing. Ladislava Staroňa (predseda krajskej komisie) v učebniach P1 a P2. Súťaže sa zúčastnilo 35 žiakov. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín: skupina A (žiaci 3. a 4. ročníka, učebňa P1) a skupina B (žiaci 1. a 2. ročníka, učebňa P2). Obidve skupiny mali rovnaké zadanie súťažných úloh zverejnené od 9:00 do 13:00 hod. na stránke http://zenit.svsbb.sk/prog. Na tejto stránke sa odovzdávali, registrovali a hodnotili naprogramované úlohy žiakov. Pred súťažou bolo potrebné sa na stránke zaregistrovať a oboznámiť s technickými prvkami súťažného prostredia. Oficiálny začiatok súťaže bol o 8:00, súťaž trvala do 13:00. Počas súťaže boli povolené tlačené materiály a knihy. Pre každú súťažnú úlohu (10 úloh) bolo potrebné vytvoriť samostatný program. Úlohy boli odovzdávané, testované a vyhodnocované osobitne. Odovzdával sa zdrojový kód. Kompilovanie a spúšťanie programu sa vykonávalo na vzdialenom serveri.

Detaily hodnotenia sa súťažiaci dozvedeli na stránke http://zenit.ksp.sk. Maximálny počet bodov získaných z riešenia 10-tich úloh bol 385.

Kompilátory:
Na testovači sa používal Linux a boli na ňom nasledovné verzie kompilátorov:
C++: g++ 6.3.0, switches: -O2 -std=gnu++17
C: gcc 6.3.0, switches: -O2 -lm -std=gnu99
Pascal: fpc 3.0.0, switches: -Sg -O1
Python: python 3.5.3
Java: openjdk 1.8.0_151
JavaScript: nodejs v8.12.0
C#: mono 4.6.2

Krajskej komisia
Ing. Ladislav Staroň, predseda
Ing. Mária Čamborová
RNDr. Jozef Škorupa
Ing. Andrea Krovová
Ing. Peter Tvrdý
Ing. Juraj Králik

Výsledky v súťažnej kategórii A

Výsledky v súťažnej kategórii B

Celoštátne kolo sa bude konať 12. až 14. februára 2019. Do celoštátneho kola postúpi 1 víťaz z každého kraja a z každej kategórie.

V Žilinskom kraji postupuje do celoštátneho kola v kategórii A: Daniel Oravec, Gymnázium Varšavská cesta, Žilina, 257 bodov. V kategórii B: Lukáš Jankola, Gymnázium Martina Hattalu, Trstená,107 bodov

Školský koordinátor súťaže ZENIT v programovaní na Strednej priemyselnej škole informačných technológií: Ing. Juraj Králik