Najvyššie ocenenie pre žiaka

14.10.2018 si 30 študentov z celého Slovenska z rúk štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka prevzalo Pamätné listy sv. Gorazda - najvyššie rezortné ocenenie pre žiakov a študentov.

Slávnostné podujatie sa už tradične konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Medzi ocenenými bol i náš žiak – Martin Sládek (IV.AE), k čomu mu srdečne blahoželáme.

„Vďaka svojmu nadaniu, vedomostiam a schopnostiam ste sa dokázali presadiť nielen v konkurencii rovesníkov tu na Slovensku, ale mnohí z Vás aj v medzinárodnom meradle. Nepodarilo by sa Vám to však bez úsilia a námahy, ktoré takisto treba vyzdvihnúť, keďže zďaleka nie sú samozrejmé. Prajem Vám, milí žiaci, aby ste si túto cieľavedomosť udržali nielen v ďalšom štúdium, ale i po celý život,“ uviedol okrem iného štátny tajomník Peter Krajňák, ktorý sa vo svojom príhovore taktiež poďakoval školám, pedagógom i rodičom za to, že vytvorili oceneným mladým ľuďom vhodné podmienky, aby mohli dosahovať také výborné výsledky.