Výchovno-evanjelizačný projektu Godzone koncert

Godzoneprojekt vznikol v roku 2009, ako túžba byť odpoveďou na výzvy pápežov minulého storočia, ktorí pozývali členov Katolíckej cirkvi k novej evanjelizácii. Víziou projektu je prostredníctvom novej evanjelizácie prinášať prebudenie, zjednotenie, motiváciu a pozvať mladých ľudí do osobného vzťahu s Ježišom Kristom.

Godzone tour je evanjelizačné turné projektu Godzone v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ktorého 10. ročník sa uskutoční od 12. – 17. novembra 2018, pričom zahŕňa evanjelizačné koncerty, evanjelizácie na námestiach a dobročinné aktivity v mestách a školách.

V rámci tohto projektu sa na našej škole v stredu 14. 11. 2018 od 9.30 do 10.15 hod. vo veľkom TEI uskutočnil výchovno-evanjelizačný koncert pre žiakov 1. ročníka, ktorý zorganizovala p. uč. Lenka Mravcová za čo jej patrí veľké poďakovanie spolu s vedením školy, ktoré umožnilo realizáciu tejto akcie. Takisto sa chcem poďakovať aj ostatným kolegom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na bezproblémovom priebehu celej akcie.

Zároveň sme na tomto koncerte mohli privítať vzácnu návštevu – pani katechétku Hanku Mečiakovú , dlhoročnú kolegyňu našej školy, ktorá, počas svojho pôsobenia, tento projekt na našu školu uviedla.

Tento koncert praktickým spôsobom dopĺňal a rozvíjal aj viaceré témy 1. ročníka z predmetu Náboženská výchova ako sú napríklad Zmysel života, Viera, témy súvisiace s osobou Ježiša Krista, Cirkev a verím, že pomohol mladým ľuďom nájsť odpovede na viaceré otázky, ktoré vo svojom vnútri v tomto veku riešia.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Milan Neveďal učiteľ Náboženskej výchovy