Hodina deťom

Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Jeden deň v roku, kedy sa celé Slovensko v uliciach spája, aby pomohlo deťom. Do ulíc stoviek obcí a miest vychádzajú mladí dobrovoľníci so žltými pokladničkami s motívom maskota Huga – a každý, koho stretnú, môže vhodením ľubovoľnej sumy jednoducho a pohodlne prispieť na dobrú vec. Aktuálne ide o 71 podporených projektov pre deti a mladých na Slovensku.

Naša škola sa zapojila do tejto zbierky vyslaním dvoch tímov dobrovoľníkov, ktorí, v piatok 9. novembra 2018, podporili celoslovenský zbierkový deň zbieraním finančných príspevkov v uliciach Kysuckého Nového Mesta. Konkrétne z I.AM to boli Ján Buček, Tomáš Hutyra, Samuel Kožák, Samuel Kultán a z I.AE Matej Bohuš, Timotej Kasák, Matej Krčmárik, Dominik Lokaj.

Výsledná suma všetkých piatich zbierkových tímov bola 665,65 eur. Samotná zbierka prebiehala od 8 do 13 hod., pričom pol hodina bola na organizačnú prípravu, 4 hodiny prebiehala zbierka v uliciach mesta a poslednú polhodinu sa počítal obsah zbierky.

Moje poďakovanie patrí p. zástupcovi Milanovi Ševčíkovi za povolenie, aby sme mohli vyslať našich chlapcov na túto dobročinnú akciu, ďalej pánovi Lukášovi Hrošovskému z mládežníckej klubovne YC-čko v Kysuckom Novom Meste, ktorý celú túto zbierku zorganizoval, ale predovšetkým horeuvedeným našim žiakom, ktorí sa na túto náročnú zbierku, v chladnom počasí toho dňa, podujali.

Milan Neveďal koordinátor za SPŠ IT v KNM