Návšteva cintorína v Budatínskej Lehote

V rámci kresťanských aktivít, ktoré rozvíjajú a dopĺňajú témy predmetu Náboženská výchova, viaceré skupiny a triedy našej školy v tzv. „dušičkovom“ týždni, ktorý je od 1. do 8. novembra, navštívili cintorín v Budatínskej Lehote, ktorý je k našej škole najbližšie. Pri zrekonštruovanom kríži im bolo povedaných pár viet o posmrtnom živote z kresťanského uhla pohľadu a potom sme sa spoločne pomodlili za duše našich blízkych a známych, ktorí nás predišli do večnosti.

Táto aktivita praktickým spôsobom dopĺňala témy ako Eschatológia (posmrtný život), Zmysel života, Viera a Rodina, a zároveň viedla týchto mladých ľudí k úcte a spomienke k svojim predkom, rodinným príslušníkom a známym. Túto „mini-exkurziu“ absolvovalo 130 žiakov v 9 triedach alebo skupinách v rámci hodín Náboženskej výchovy.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Milan Neveďal učiteľ Náboženskej výchovy