Deň finančnej gramotnosti

Dňa 12. 11. 2018 prebiehal na SPŠ IT „Deň finančnej gramotnosti.“ Realizovaných bolo viacero akcií. Jednou z nich bol hudobno-výchovný koncert „Svet peňazí“ umeleckej agentúry AMOS z Banskej Bystrice. Venovaný bol finančnej gramotnosti, ktorá umožňuje porozumieť financiám a schopnosti s nimi správne zaobchádzať.

Program bol obohatený zaujímavými príbehmi ľudí, ktorí zbohatli svojou šikovnosťou, ale aj osudmi tých, ktorých náhle zbohatnutie pripravilo úplne o všetko. Súčasťou bola aj hudobná zložka, v ktorej hudobníci hrali naživo populárne skladby od známych spevákov a skupín. Programu sa zúčastnili žiaci I. až IV. ročníka.

Po koncerte sa vybrané triedy z odboru logistika, technické lýceum a strojárstvo zúčastnili ďalších ekonomických aktivít pod vedením učiteliek ekonomických predmetov. Ing. Škulaviková zabezpečila pre triedu I.AG besedu pod vedením p. Jozefa Sopeka z Finančného a servisného centra v Kysuckom Novom Meste. Žiaci mali možnosť prakticky riadiť financie svojich domácností v položkách príjmy a výdavky.

Žiaci I.AL triedy pod vedením Ing. Mravcovej pripravili vo vestibule školy Workshop s názvom „Výchova k podnikaniu“, kde umožnili všetkým záujemcom zakúpiť si a vlastnoručne vyzdobiť tričká, tašky a hrnčeky.

Ing. Orlinská realizovala viacero ekonomických aktivít s triedou I.AS, počas ktorých sa aj žiaci z iného ako ekonomického odboru presvedčili, že ekonomika nie je len o teórii a poučkách, ale môžu sa aj zábavnou a zaujímavou formou dozvedieť informácie dôležité pre ich každodenný život.

Žiaci II.AL triedy pod vedením Ing. Jantoščiakovej mali možnosť zistiť úspešnosť svojich investičných rozhodnutí v simulovanej hre, v ktorej mohli investovať 100 000 USD (bohužiaľ, len fiktívnych) do 5 spoločností a potom sledovať ich vývoj na trhu.

Deň finančnej gramotnosti sa na našej škole v takomto rozsahu realizoval prvýkrát a pevne veríme, že v tejto činnosti budeme úspešne pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

PaedDr. Kapitánová, Ing. Jantoščiaková