Náš „ TALENT šk. ROKA 2018 - 2019“

Dňa 7. - 8. novembra 2018 sa na SOŠ HS a O vo Zvolene uskutočnil už XI. ročník súťaže v spracovaní textov na PC. Spoločne s neziskovou organizáciou INTERINFO SR podporujú talentovaných žiakov – „rýchlopisárov“.

V našej škole sa po dlhej dobe taký objavil. Je to študent IV. AG triedy

KRISTIÁN NOVÁK,

ktorý sa v konkurencií 37 najlepších pisárov z celého Slovenska výrazne zviditeľnil. Jeho úžasný výkon v písaní minútoviek 477,3 úderov za minútu a 402,6 úderov za minútu pri 10 minútovom odpise mu zaručil krásne

2. miesto v národnej kategórií a 3. miesto v medzinárodnej kategórií.


Jaroslav Zaviačič, autor programu ZAV, Nikola Kalužničinová, Kristián Novák, Ing. Jozefa Orlinská

Rastie nám aj ďalší talent v II. AG triede, Nikola Kalužničinová, ktorá skončila medzi staršími súťažiacimi na peknom 13. mieste.

Prajeme im obom, aby nestratili chuť sa zlepšovať a naďalej nás úspešne reprezentovali na súťažiach, ktoré ich v budúcnosti čakajú.

BLAHOŽELÁME!!!