Finančné vzdelávanie žiakov

Dňa 24.10.2018 zorganizovala Ing. Jana Škulaviková 4 hodiny prednášok zameraných na finančné vzdelávanie žiakov stredných a vysokých škôl pod záštitou Finančno-servisného centra v Kysuckom Novom Meste, ktorého manažérom bol p. Jozef Sopek.

Prednášky boli určené pre žiakov štvrtých ročníkov (logistov, elektrotechnikov a informatikov) a to zvlášť po jednej hodine pre každú triedu. Toto zvýšilo záujem a odvahu študentov diskutovať o jednotlivých pútavých otázkach s prednášajúcim. Konkrétne rozoberali tému: "Možnosti na finančnom trhu počas a po ukončení štúdia" formou workshopu, doplnené pútavou prezentáciou. Podujatie podporil svojou prítomnosťou aj pán riaditeľ, Ing. Milan Valek.