Biblická olympiáda - triedne kolá

V októbri 2018 sa naša škola zapojila do 18. ročníka celoslovenskej Biblickej olympiády, ktorú každý rok organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska. Cieľom tejto olympiády je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Pre tento ročník boli vybrané tieto knihy Svätého písma: STARÝ ZÁKON: Kniha Rút a Prvá kniha kráľov a NOVÝ ZÁKON: Evanjelium podľa Matúša.

Triedne kolá absolvovalo 323 žiakov v 26 triedach alebo skupinách v rámci hodín Náboženskej výchovy pod vedením p. uč. Milana Neveďala a p. uč. Lenky Mravcovej. Po náročnom teste boli najúspešnejší títo žiaci, ktorí, v predbežnom termíne, 13. decembra 2018, majú právo účasti v školskom kole:
Tlacháč Cáceres Josef Stefan (II.BI)
Brusák Matej (II.AM )
Bača Marek (II.AM )
Sýkora Daniel (I.AG)
Klimek Daniel (I.CI)
Vajda Šimon (I.AE)
Časnocha Dominik (I.AE)
Chudoba Dávid (II.BI)
Kubaščík Matúš (I.CI)
Šupolík Filip (I.AI)
Poláček Roman (II.CI)
Zachveja Matej (I.AM)
Koryčár Adam (II.AI)
Gacho Juraj (I.AI)
Kasák Timotej (I.AE)
Tvrdý Adam (I.BI)
Várošová Simona (I.AL)
Panáková Rebeka Beáta (II.AL)

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Milan Neveďal, poverený učiteľ za organizáciu biblickej olympiády na SPŠ IT v KNM