Školské kolo súťaže ZENIT v programovaní

Školské kolo 35. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v programovaní sa konalo dňa 16. októbra 2018 (utorok) pod vedením Ing. Juraja Králika a Ing. Petra Tvrdého v učebni číslo 807. Súťaže sa zúčastnilo 14 žiakov. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín: skupina A (žiaci 3. a 4. ročníka) a skupina B (žiaci 1. a 2. ročníka). Obidve skupiny mali rovnaké zadanie súťažných úloh zverejnené od 9:00 do 13:00 hod. na stránke http://zenit.svsbb.sk/prog. Na tejto stránke sa odovzdávali, registrovali a hodnotili naprogramované úlohy žiakov. Pred súťažou bolo dôležité sa na stránke zaregistrovať a oboznámiť s technickými prvkami súťažného prostredia. Oficiálny začiatok súťaže bol o 8:00, súťaž trvala do 13:00. Počas súťaže boli povolené tlačené materiály a knihy. Pre každú súťažnú úlohu (9 úloh) bolo potrebné vytvoriť samostatný program. Úlohy boli odovzdávané, testované a vyhodnocované osobitne. Odovzdával sa zdrojový kód. Kompilovanie a spúšťanie programu sa vykonávalo na vzdialenom serveri.

Detaily hodnotenia sa súťažiaci dozvedeli na stránke http://zenit.ksp.sk. Maximálny počet bodov získaných z riešenia 9-tich úloh bol 285.

V skupine A:
1.Tomáš Lokša IV.BI, 86 bodov
2. Peter Strýček IV.BI, 74 bodov
3.Matej Dipčár IV.AI, 58 bodov
4.Matúš Mruzek IV.BI 48 bodov
5.Tomáš Mravec IV.BI, 45 bodov
6.Miloslav Smičík IV.BI, 25 bodov
7.Tomáš Čišecký IV.AI, 17 bodov
8.Rudolf Kožík III.CI, 10 bodov
9.Lukáš Plevko III.CI, 10 bodov
Samuel Murčo III.CI, 0 bodov
Daniel Šefar III.CI, 0 bodov
Pavol Comorek III.CI, 0 bodov
Matej Kuljovský III.CI, sa nezaregistroval

V skupine B:
Daniel Sýkora I.AG, 10 bodov

Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní sa uskutoční dňa 21.11.2018 (streda).

V skupine A do krajského kola postupujú:
1.Tomáš Lokša IV.BI, 86 bodov, Peter Strýček IV.BI, 74 bodov

Školský koordinátor súťaže ZENIT v programovaní: Ing. Juraj Králik