Školské a okresné kolo súťaže Zenit Strojárstvo

V dňoch 03.10.2018 a 09.10.2018 prebehli pod odborným vedením Ing. Vojtkovej školské a okresné kolá v súťaži:

1, ZENIT - STROJÁRSTVO v kategórii A
Do krajského kola, ktoré sa bude konať dňa 19.11.2018 v SOŠ technická v Čadci postupujú víťazi:
1. miesto – Halúzka Martin zo IV. AS
2. miesto – Sedmák Daniel zo IV. AS
3. miesto – Vilím Jozef z III. AS

2, ZENIT - STROJÁRSTVO PROGRAMOVANIE CNC.
1. miesto – Urbánek Patrik zo IV. AS

Všetkým súťažiacim blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa zdaru v ďalšej reprezentácii našej školy.