Slovenské rýchle prsty

Naši logisti sa nestratili v konkurencii z celého Slovenska

V dňoch 19. 09. 2018 – 21. 09. 2018 sa naši žiaci Kristián Novák zo IV.AG triedy, Nikola Kalužničinová z II.AG triedy spolu s vyučujúcou Ing. J. Orlinskou zúčastnili 1. ročníka celoštátneho sústredenia spracovania textu na počítači. Cieľom sústredenia bolo zvýšiť kvalitu výučby predmetu administratíva a korešpondencia na stredných školách a pripraviť talentovaných žiakov na súťaže v písaní na počítači.

Sústredenie organizovala Obchodná akadémia, Nevädzová ul. Bratislava, za odbornej garancie Heleny a Jaroslava Zaviačičových.

Program spočíval v tréningoch, ktoré viedli skúsení a osvedčení tréneri: Jaroslav Zaviačič, vicemajster sveta v písaní na stroji a Helena Zaviačičová, deväťnásobná majsterka sveta v písaní na klávesnici, držiteľka svetového rekordu 928 čistých úderov za minútu. Obaja sú autormi programovanej výučby písania na počítači – Škola ZAV.

Naši žiaci sa nadšene zúčastňovali všetkých pripravených aktivít a určite nezaostávali za ostatnými účastníkmi seminára.

Celá akcia bola veľmi vydarená a užitočná v tom, že dokázala všetkých prítomných motivovať k väčším osobným výkonom a ukázať im, že usilovnou, každodennou prácou za počítačom môžu aj oni patriť medzi najlepších.

Ing. Orlinská J.

Aj napriek tomu, že sa jednalo o 1. ročník sústredenia, chcem organizátorov pochváliť i v mene mladšej spolužiačky za bezproblémový a hladký priebeh samotnej akcie. Sám tomu neverím, ale za 3 dni odpisov, minútoviek, diktátov a ďalších tréningov sa ná rýchlosť písania zlepšila zhruba až o 15%. Bolo o nás dobré postarané a rozhodne sme sa nenudili. Ďalej chcem ešte poďakovať p. Ing. Mravcovej a p. Ing. Orlinskej, ktoré nás pripravovali, ale aj vedeniu školy, ktorá nám umožnila zúčastniť sa tejto skvelej akcie.

Kristián Novák IV.AG


Odovzdanie ceny Kristiánovi Novákovi IV.AG za 7. miesto v celkovom poradí


Nikola Kalužničinová a Kristián Novák so spoluorganizátormi sústredenia „Slovenské rýchle prsty“ manželmi Helenkou a Jaroslavom Zaviačičovcami