Workshop Finančná sloboda

Dňa 17. septembra 2018 sa v priestoroch učebne TEI5 konal workshop s názvom Finančná sloboda. Workshopu sa zúčastnili žiaci štvrtého ročníka z odboru logistika. Pod vedením lektora Ing. Martina Tomčalu, zo spoločnosti OVB, sa žiaci zapojili do projektu určeného pre stredné školy. Cieľom projektu je prostredníctvom zážitkového vzdelávania získať znalosti, vedomosti z finančnej gramotnosti a využiť ich v živote.
Žiaci počas workshopu riadili svoj finančný rozpočet, snažili sa získať finančnú nezávislosť a v neposlednom rade si uvedomili hodnotu peňazí.

Mravcová, Jantoščiaková