Čo chcem v živote dosiahnúť - súťaž

Dňa 14. 06. 2018 sa uskutočnila súťaž vo vlastných prácach na tému: „Čo chcem v živote dosiahnuť, čo pre to robím a čo by som mal pre to ešte urobiť“.

Porota mala ťažkú úlohu. Vyberala z 30 prác, ktoré do školského kola postúpili z triednych kôl. Práce boli zaujímavé, vysoko ľudské, subjektívne a zároveň motivujúce, atmosféra príjemná.

Porota po dlhom uvažovaní udelila tri tretie, tri druhé a tiež aj tri prvé miesta.

Na 3. mieste sa umiestnili: Pytel Jakub, Matúš Fabo a Peter Bariak – všetci z III. AE triedy.
2. miesto získali dve dievčatá z II.AG triedy, a to Dominika Kubalová a Romana Turčáková, rovnako ako aj študent III.BI triedy: Lukáš Meliš.


Pomyselnú 1. zlatú priečku obsadili: Dominika Purašová z II.AG triedy a z III. AE triedy Kristián Šiliga a Pavol Findura.

Študenti svojou prácou ukázali, že sú šikovní, tvoriví a neboja sa žiadnych výziev.

Poďakovanie patri a p. učiteľkám PaeDr. Vierke Janásikovej, Mgr. Andrei Belancovej a Mgr. Beáte Baroniakovej za organizáciu súťaže a získanie cien.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu