Kurz ochrany života a zdravia

Kurz ochrany života a zdravia v školskom roku 2017/2018 pre žiakov 3. ročníka sa uskutočnil podľa vopred vypracovaného plánu na tri dni v 2 turnusoch:

1 turnus: III. AE, III. BE, III. AL, III. AG – 101 žiakov 09. 05. – 11. 05. 2018
2 turnus: III. AS, III. AM, III. AI, III. BI - 112 žiakov 21. 05. – 23. 05. 2018

Uskutočnil sa v rozsahu 21 hodín - dennou dochádzkou, bez ubytovania, s vlastnou stravou. Žiaci boli pred absolvovaním kurzu poučení o bezpečnosti. Pri presunoch mali vlastný autobus. Kurzu ochrany života a zdravia sa zúčastnili aj žiaci úplne oslobodení od TSV.

V rámci Kurzu ochrany života a zdravia boli pozvaní členovia Regrútskej skupiny zo Žiliny, pracovníci Krajskej finančnej a colnej správy zo Žiliny, besedu i praktické ukážky používanej techniky a záchrany ľudského života poskytli i členovia Hasičského a záchranného zboru v Kysuckom Novom Meste.

Žiaci navštívili Vodné dielo Žilina, v Rajeckej Lesnej si prezreli Slovenský betlehem a uskutočnili turistickú vychádzku v Malej Fatre. Počas turistiky sa žiaci oboznámili s významom turistiky pre zdravie človeka, pracovali s buzolou a určovali svetové strany. Z účelových cvičení si oživili poznatky z orientácie v prírode.

Všade, kde sa žiaci zastavili obdivovali krásy slovenskej prírody a urobili si pamätné fotografie. Pri návšteve Bojníc si žiaci prezreli ZOO, obdivovali Bojnícky zámok i zámockú záhradu. Žiaci v ZOO Bojnice obdivovali zvieratá, videli ošetrovateľov ako sa starajú o zvieratá, získali informácie, kde tieto zvieratá žijú, čím si rozšírili svoj vedomostný obzor a upevnili svoj kladný vzťah k prírode.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Mgr. Jozef Uher