Účelové cvičenia

Dňa 16. a 18. 4. 2018 sa uskutočnili Účelové cvičenia pre prvý a druhý ročník Spojenej školy KNM. Účelového cvičenia č. 2 sa zúčastnilo 208 žiakov prvého ročníka a súťažili v nasledovných disciplínach: hod granátom na cieľ, streľba zo vzduchovky na terč, vedomostné testy zo športu a topografia. Účelového cvičenia č. 4 sa zúčastnilo 202 žiakov druhého ročníka a súťažili v nasledujúcich disciplínach: hod granátom na cieľ, streľba zo vzduchovky na terč, vedomostné testy zo športu a dopravná výchova. Celkovo sa cvičení zúčastnilo 410 žiakov prvého a druhého ročníka.

Účelové cvičenie sa uskutočnilo v dĺžke trvania 6. vyučovacích hodín pod vedením vyučujúcich TSV, triednych učiteľov a učiteľov určených k jednotlivým triedam. Žiaci preukázali dobré vedomosti pri riešení úloh a tiež i dobrú telesnú zdatnosť. Počas účelového cvičenia nebol zaznamenaný žiadny úraz k čomu prispelo poučenie pedagogického dozoru pred účelovým cvičením ako i poučením samotných žiakov pred účelovým cvičením pedagogickým dozorom. Účelové cvičenie sa uskutočnilo za príjemného jarného počasia, žiaci boli na cvičenie primerane pripravení – mali športovo – turistické oblečenie, vlastnú stravu, tekutiny, pomôcky na hry v prírode.

Poradie: I. ročník
1. miesto I. AS 28 bodov
2. miesto I. AI 27 bodov
3. miesto I. AM 26 bodov

Poradie: II. ročník
1. miesto II. BI 28 bodov
2. miesto II. AL 27 bodov
3. miesto II. AI 26 bodov

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu