Mladý podnikavec

Dňa 11. 4. 2018 učitelia EKO predmetov absolvovali školenie na program PP (poradca podnikateľa) pre školy, na základe ktorého majú k dispozícií prístup k zákonom z oblasti daňového a mzdového centra v novelizovaných verziách v elektronickej forme.

Následne v spolupráci s občianskym združením „Mladý podnikavec“ v zastúpení Ing. Dávidom Vrtaňom, marketingovým manažérom Ing. Jana Škulaviková zorganizovala celodennú besedu pre žiakov III.AG a III.AM (spolu 50 žiakov) na tému EMÓCIE V MARKETINGU.

Žiakom OZ „Mladý podnikavec“ ponúka tiež v oblasti finančnej gramotnosti rôzne aktivity, napr. týždenné workshopy (tzv. hospodársky týždeň), denné workshopy, rôzne letné a zimné podujatia, zájazdy a pobyty...

Kontaktná adresa: http://www.mladypodnikavec.sk/