Kritické myslenie - beseda

Dňa 14. 05. 2018 sa žiaci III. AE a III.BI zúčastnili besedy na tému „Kritické myslenie“. Beseda bola živá, variabilná a podnetná. Žiaci prejavili o problematiku vysoký záujem, kládli vecné otázky a kultivovane vyjadrovali svoje názory. Ukázali, že sú šikovní mladí ľudia, ktorí majú záujem o veci okolo seba, že nad rôznymi témami rozmýšľajú a majú svoj vlastný názor. Ich aktivita bola vysoko hodnotená aj samotnými besedujúcimi.