Technická myšlienka roka

Dňa 17.04.2018 sa uskutočnilo finálové kolo súťaže Technická myšlienka roka, do ktorého sa podarilo prebojovať aj naším žiakom. Tento rok súťaž oslávila už 10. ročník. Technickú myšlienku roka každoročne vyhlasuje Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline za podpory priemyselných partnerov a Agentúry na podporu výskumu a vývoja SR. Cieľom tejto súťaže je podporovať záujem študentov o vysokoškolské štúdium technického zamerania, konkrétne elektrotechnických a informačných technológií. Hlavným mottom súťaže je predstavenie inovatívnych technických riešení študentov z rôznych stredných škôl v relevantných oblastiach a oboznámenie nadaných stredoškolských študentov s univerzitným prostredím.

Celkovo sa do súťaže prihlásilo 36 prác zo stredných škôl z celého Slovenska. Do finálového kola bolo hodnotiacou komisiou zloženou z odborníkov z priemyslu a zamestnancov Elektrotechnickej fakulty UNIZA vybraných cca 50% zo všetkých prác. Tematicky boli práce rozdelené do dvoch sekcií a to mechatronika a elektronika + IT. Súťažilo sa v podkategóriách: priemyselná a výkonová elektronika, signálová elektronika, mikroprocesory a ich aplikácie, mechatronika, obnoviteľné zdroje energie, informačné a komunikačné technológie, automatizácia, zabezpečovacie systémy a multimédiá.

Naším žiakom sa nepodarilo obsadiť prvé miesta ani v jednej zo sekcií, keďže ich projekty boli čisto ich produkty. To sa s istotou nedá povedať o víťazných projektoch, ktoré stáli niekoľko tisícok eur a obsahovali špičkové profesionálne komponenty. Taktiež fakt, že by jeden súťažiaci dokázal za rok vyprodukovať viacero výrobných a baliacich liniek, ktoré sa už dokonca stihli využívať v praxi (zákazková výroba) je nanajvýš podozrievavý. Porota však musela oceniť fakt, že zariadenia boli na veľmi vysokej úrovni a tak ich museli vysoko ohodnotiť.

Zápal a poctivú prácu však ocenil sponzor ON Semiconductor, ktorý pozitívne ohodnotil prácu našich dvoch žiakov s projektom Mobilné robotické rameno. Zostrojili robota schopného dostať sa do priestorov nebezpečných pre človeka a vykonávať tam rôzne úlohy. Ich robot je vybavený rozličnými senzormi a kamerou, ktorá sa dokáže otáčať v rozsahu 180 stupňov. Všetky tieto údaje sú posielané pomocou technológie WIFI do počítača, kde ich riadiaca aplikácia vyhodnotí a interpretuje operátorovi v užívateľskom rozhraní. Všetky pohyby robota sú riadené operátorom. Žiakom k ich oceneniu gratulujeme.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu