ProFIIT

Najpopulárnejším študijným odborom na našej škole je odbor IST. Je tomu tak i preto, lebo o žiakov, ktorí vedia programovať, je v súčasnej dobe veľký záujem. Keďže platí, že „nie je informatik ako informatik“, mnohé organizácie a združenia organizujú rôzne programátorské súťaže (zenit v programovaní, programátorská olympiáda, PALMA, atď.). Takúto súťaž sa rozhodla zorganizovať aj Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU BA). Slovenská technická univerzita je najkvalitnejšou univerzitou na Slovensku, takže každoročne sa im hlási obrovský počet záujemcov o štúdium. Univerzita využila súťaž nielen na to, aby motivovala žiakov zapájať sa mimoškolských aktivít, ale najmä preto, aby si „vybrala“ najlepších programátorov z radu žiakov stredných škôl.

ProFIIT je každoročná súťaž v programovaní pre žiakov stredných škôl. Cieľom súťažiacich je vytvoriť počítačové programy ako správne riešenia čo najväčšieho počtu problémov a prostredníctvom elektronického systému ich odovzdať v čo najkratšom čase. Súťaž tento rok prebiehala v dvoch kolách. V korešpondenčnom kole jednotlivci, alebo dvojčlenné tímy, riešili zadané úlohy prostredníctvom internetu. Vo finálovom kole súťažiaci priamo na fakulte individuálne riešili zadané úlohy v časovom limite.

Z našej školy sa do súťaže zapojila dvojica žiakov z 3.BI. Žiaci postúpili do finálového kola, kde síce neobsadili jedno z prvých troch miest, no i tak obstojne reprezentovali seba i našu školu. Svedčí o tom i fakt, že obaja získali ocenenie zo strany FIIT-STU ponukou štúdia u nich bez absolvovania prijímacích skúšok. Pokiaľ budú mať žiaci záujem o štúdium na STU-BA, sú už automaticky prijatí. Potenciál týchto žiakov sa však nemusí obmedzovať len na štúdium na Slovensku. Isto dokážu presvedčiť o svojej kvalite i prestížne zahraničné vysoké školy, čo chcú o rok aj spraviť, keďže až potom budú seriózne riešiť ďalšie štúdium. Žiakom srdečne blahoželáme k ich úspechu.