LOGISTKY POMÁHAJÚ POČAS DŇA NARCISOV

Žiačky z odboru logistika sa zapojili 13. apríla 2018 ako dobrovoľníčky do 22. ročníka verejno-prospešnej zbierky pre Ligu proti rakovine. Počas zbierky každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Žiačky pomohli naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Ďakujeme všetkým za podporu počas zbierky, vďaka ktorej môžeme pomôcť.

Ing. Lenka Mravcová