Súťaž 3D tlač

Dňa 27.03.2018 sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže 3D tlač v priestoroch CVTI SR v Banskej Bystrici. Súťaž 3D tlač je celoslovenská súťažná prehliadka záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti 3D modelovania, spracovania modelov a následnej tlači objektov. Poslaním tejto súťaže je ukázať žiakom stredných škôl možnosti 3D tlače a pritiahnuť ich k následnému štúdiu technických oborov na vysokých školách. Sekundárnym cieľom je prezentovať mladých tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami pred potenciálnymi zamestnávateľmi z technicky zameraných firiem. Súťaž má za úlohu tiež propagovať modernú metódu tvorby objektov pomocou 3D tlače. 3D tlač je aditívny spôsob výroby, kedy postupným nanášaním a spájaním materiálu vo vrstvách vzniká požadovaný objekt.

Celoslovenského kola sa mohli zúčastniť len žiaci, ktorí vyhrali najskôr školské kolo a následne postúpili aj v krajskom kole. Spomedzi všetkých krajov SR sa zo Žilinského kraja hlásilo takmer najviac súťažiacich, čo však nášmu žiakovi nerobilo problém. I keď nakoniec postúpili zo Žilinského a Košického kraja po dvaja súťažiaci, žiak Radovan Závodský z 3.AM postúpil z prvej priečky. Vysokú úroveň vedomostí a zručnosť v 3D modelovaní následne prejavil na celoslovenskom kole, kde skončil s osemdesiatimi-ôsmimi bodmi na skvelom treťom mieste. V rámci súťaže musel za pomoci technického výkresu modelovať 3D objekt a následne ho exportovať pre 3D tlač. Pre tento rok bola modelovaným objektom poistná skrutka s jedným strižným kolíkom pre spojenie hriadeľa miešacieho zariadenia s hnacím mechanizmom a kotúčová spojka. Nášmu žiakovi daný typ objektu nerobil žiaden problém, hoci bolo nutné využívať normalizované rozmery podľa STN, keďže išlo o žiaka študijného odboru Mechatronika. O prvých miestach však nerozhodovalo len hlavné zadanie, ale i bonusové. V rámci neho mali žiaci namodelovať tank T-34 v mierke 1:200. Tu sa mohla prejaviť naplno žiakova zručnosť, keďže išlo o tvorbu množstva malých detailných objektov rôzneho tvaru.

K výbornému výsledku žiakovi blahoželáme a v zmysle hlavnej myšlienky súťaže i my povzbudzujeme všetkých našich žiakov, aby sa začali venovať 3D modelovaniu, keďže ide o veľmi zaujímavú oblasť tvorby (3D tlač, 3D hry, virtuálna realita, tvorba filmov, atď.), prípadne pokračovali v zdokonaľovaní sa v ňom a tým pracovali na svojom rozvoji.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu