Športový poldeň

Dňa 13. – 14. 03. 2018 sa v športových priestoroch školy uskutočnili 2 športové poldne pre žiakov I. CI, III. AM, III. AI, I. BI, III. BI, III. AE, II. AS, III. AS. Vyučujúci telesnej a športovej výchovy p. Uher, Novotný, Drexler, Pavlovičová pripravili pre žiakov zaujímavé súťaže v halovom futbale, florbale, basketbale a stolnom tenise. Mnohí žiaci využili pre posilnenie svojho tela i školskú posilňovňu. V rámci športových poldní si zašportovalo 191 žiakov.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériuMgr. Jozef Uher