Jarný tábor IoT a Robotika

V dňoch 5.3.2018 až 9.3.2018 sa uskutočnil na bŽilinskej univerzite (katedra technickej kybernetiky - fakulte riadenia a informatiky) denný jarný tábor so zameraním na programovanie Robotiky a Internetu vecí. Tieto dva pojmy sa stávajú v súčasnosti čoraz populárnejšie, a keďže sa na našej škole vyučuje návrh a tvorba riadiacich systémov (programovanie mikrokontrolérov), rozhodli sme sa dať možnosť najšikovnejším žiakom zúčastniť sa tohto školenia.

Workshop IoT bol určený začiatočníkom v oblasti výpočtovej techniky a mierne pokročilým žiakom v programovaní. Žiaci z 3.BI a 3AE sa však rozhodli absolvovať 5 denný workshop so zameraním sa na výučbu Robotiky, kde sa pokročilou formou (programovanie robota v linuxovom prostredí prostredníctvom OOP metodiky) oboznámili s programovaním platformy Yrobot. Ten rozšírili o riadenie pomocou gyroskopu a PID regulácie, čím sa oboznámili s pokročilou algoritmizáciou. Žiaci s takouto úrovňou vedomostí sa dokážu vyrovnať vysokoškolským študentom, čo zvyšuje nielen úroveň našich žiakov, ale hlavne zvyšuje ich uplatniteľnosť v praxi.

Dúfame, že žiaci využijú v blízkej budúcnosti nadobudnuté vedomosti pri tvorbe zaujímavých projektov a že v budúcnosti sa nájdu ďalšie takéto príležitosti pre ďalších našich žiakov.

Video č.1: https://youtu.be/sk9lWQsRUA0
Video č.2: https://youtu.be/LcHyECjxTPI
Video č.3: https://youtu.be/g6LHrgjCQeI

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu