Meď 2018

Súťaž Meď 2018 konaná 26. 3. 2018 pod odborným vedením Ing. Vojtkovej Anny sa stretla s vrelým záujmomom našich študentov zo študijných odborov Strojárstvo i Mechatronika.

Počas spoločnej medzinárodnej on line súťaže vládol v učebni 1015 ako vždy vedecký, družný zápal „pre vec". Súťaže sa zúčastnilo 10 študentov aj keď niektorým bol zamietnutý prístup do súťaže .
Najviac bodov - 55 získal Dodek Filip z I. AM.

Všetkým nadšeným súťažiacim blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a vzornej reprezentácii našej školy.