ZENIT - celoštátne kolo

Strojár Filip Hlúšek zo IV.AS aj tohto roku potvrdil vynikajúcimi výsledkami vysokú úroveň vzdelávania na „našej“ Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste.

Na súťaži - ZENIT 2018 v celoštátnom kole konanom od 20. 3. 2018 do 22. 3. 2018 v Dolnom Kubíne pod odborným vedením Ing. Vojtkovej získal:
III. miesto v kategórii A Strojárstvo.

Michal Bača zo III. AE v širokej konkurencii opäť výborne reprezentoval našu školu v kategórii Elektronika. Obom súťažiacim blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.