Mladý účtovník 2018

Dňa 23. 03. 2018 sa zúčastnili naše žiačky Izabela Hodasová a Daniela Urbaníková regionálneho kola súťaže „Mladý účtovník 2018“. Súťaž prebiehala v priestoroch Žilinskej univerzity na fakulte riadenia a informatiky v Žiline. Súťaže sa zúčastnilo 60 žiakov stredných škôl z celého stredného Slovenska.

Veríme, že dievčatá sa veľkej konkurencie nezľakli a dôstojne reprezentovali našu školu. Výsledky budú zverejnené o 2 týždne na stránke www.kros.sk

Ing. Orlinská